Fitting Wire Rope

 

 

 

 

 

 

 

สะเก็นในรูปแบบต่างๆ

 

Shackle : Screw Pin , Safety Bolt Type

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตะขอในรูปแบบต่างๆ

 

Hook : Eye Hoist Hook , Eye Sling Hook

 

Eye Latch Lock Hook , Swivel Hook

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกลียวเร่งและกริ๊บจับสลิง

 

Turnbuckle and Wire Rope Clip